SITE NIEUWS

 

Home

18 augustus 2010

SCHOKKENDE ONTDEKKING IN ARCHIEF MECHELEN:
HET GROOTSTE DEEL VAN DE NEDERLANDSE PISCAERS IS MOGELIJK NIET GENETISCH VERWANT MET DE BELGISCHE FAMILIE


De Nederlandse familie Piscaer stamt in zijn geheel af van Pierre Joseph Jean Piscaer en Theresia Maria (Marie Therèse) van Perck.
De oudste zoon Pierre Jean Guillaume (Peter) en zijn vrouw Johanna Geertruida Hoogenbosch zorgden voor het meeste nageslacht, 10 kinderen en minimaal 29 kleinkinderen, terwijl de andere 6 kinderen samen 10 kinderen en 8 kleinkinderen voortbrachten.
Vandaar dat ongeveer driekwart van de nu levende Piscaers in Nederlands afstammen van Peter Piscaer en Johanna Hoogenbosch.


Opvallend is het relatief grote leeftijdsverschil tussen het eerste en het tweede kind (6 jaar). Uit het Mechelse archief blijkt nu dat Peter in eerste instantie is aangegeven als Pierre Jean Guillaume van Perck, een onwettig kind, zoon van Marie Therèse en een onbekende vader.
Pas een paar jaar later, de exacte huwelijksdatum is mij niet bekend, trouwde Pierre Joseph Jean Piscaer met Marie Therèse van Perck. Het kind werd alsog gewettigd en kreeg de achternaam Piscaer.


Hierdoor is het dus mogelijk dat Pierre Joseph Jean Piscaer niet de biologische vader is, wat zou betekenen dat er geen genetische band bestaat tussen het overgrote deel van de Nederlandse Piscaers en de rest van de familie. Mogelijk kan DNA-onderzoek hier uitsluitsel over geven.

 

24 juni 2010

Weer een paar updates. De huwelijksakte van Louis Piscaer uit Boston is verwerkt. De aansluiting met de Zuid-Afrikaanse / Australische tak van de familie is weer een stapje dichterbij gekomen. Zodra Antoon Piscaer's (geb. ca. 1876-77 in Mechelen) ouders bekend zijn is dat misschien al een feit.

13 juni 2010

Opnieuw een aantal veranderingen. Er is nu een aparte pagina met een aantal kwartierstaten, zowel tekstversies als ook grafisch. Deze kwartierstaten gaan soms erg ver terug, tot voor onze jaartelling.

Inhoudelijk een belangrijke update. De echtgenote van Joannes Piscart, onze oudst bekende naamdrager, heette niet Marie Andree, maar Maria Leurarts. Deze familienaam komt vrij specifiek voor in Belgisch Limburg, vooral in Alken. Daar komt ook een uitgebreide familie Picart voor. Tot nu toe is altijd aangenomen dat de namen Piscaer en Pica(e)r(t) niets met elkaar te maken hebben, maar is dat wel zo? Nader onderzoek is zeker nodig

31 januari 2010

De site heeft een aantal grote veranderingen ondergaan. Door het gebruik van nieuwere software biedt de database veel meer mogelijkheden voor individuele gebruikers. Bovendien is er nog slechts 1 versie van de database nodig voor de belangrijkste vier talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Resultaat daarvan is wel dat de overige talen: Fries, Italiaans, Portugees en Spaans niet langer bijgehouden zullen worden. De versie uit 2009 blijft wel beschikbaar via de site.

12 februari 2008

Nieuw op de site:

Video-pagina

Download-pagina

 

19 januari 2008

Er is de afgelopen tijd veel werk verricht aan de site.

Niet alleen een uitbreiding van het aantal talen van 2 naar 8, maar ook de onderliggende database, op te roepen via het naamregister, is flink uitgebreid.

De genealogie Piscaer was tot nu toe vooral een naamgenealogie, afstammelingen van Joannes Piscaert en Marie Andree, onze oudste bekende voorouders, met een andere achternaam werden min of meer verwaarloosd. Waar mogelijk worden ook deze toegevoegd waardoor de naamgenealogie meer een parenteel zal worden, waar zoveel mogelijk nazaten van dit paar terug te vinden zijn.

Daarnaast zijn er verwante familienamen, zoals Piscart (Henegouwen) en Pisschaert (Vlaanderen) in de database van het naamregister opgenomen. Wie weet kunnen deze families ooit gekoppeld worden.

Op verzoek (via e-mail naar onderstaand adres) kan ook van een ieder die in deze stamboom voorkomt een kwartierstaat worden gemaakt, waarop alle bekende voorouders te vinden zijn.

 

 

25 april 2008

Het Nederlandse deel van de site is uitgebreid met de genealogie van de familie Wagemans. Op dit moment is deze beperkt tot de tak uit Holtum, gemeente Born, Limburg vanaf circa 1620. De oudst bekende voorvader van de familie Wagemans gaat overigens terug tot 1375 en was vrachtrijder voor de abdij van St. Truiden.

 

 

 

Toine Piscaer (toine@piscaer.nl)